Brochure fotopolymerisatie

Nagelbeugel

Onze ervaring leerde ons dat er, buiten de regelmatige voetverzorging, alsnog een grote vraag blijft naar doeltreffende technieken ter behandeling van ingegroeide nagels. Derhalve introduceert ons instituut een nieuw procédé in de Tongerse regio.

Nagelbeugels

Als een nagelprobleem niet verholpen kan worden met het drukvrij leggen ervan, biedt een nagelbeugel in veel gevallen een uitkomst. De patiënt is vrijwel onmiddellijk pijnvrij doordat de spanning aan de zijkanten van de nagel wordt opgeheven.

Nagelbeugel

Door de trekkracht van bijvoorbeeld een BS-spange ontstaat er minder druk in de nagelwal, wordt de vorm/dimensie veranderd en tracht men pijnlijke nagelwallen te voorkomen of te genezen.

Kennis en vaardigheid zijn twee voorwaarden om een “spange” niet te laten mislukken, maar het gebruik van juiste materialen speelde in het verleden meestal een even belangrijke rol.

De introductie van de fotopolymerisatie-techniek in de pedicure biedt ons hierbij nieuwe mogelijkheden.

Een einde aan ingegroeide nagels

Daar waar vroeger een slechte hechting van de spange voornamelijk zijn oorsprong vond in transpiratie der voeten, PH-graad van de huid, te contexe nagelplaat, ontvetting, etc., behoren thans deze problemen tot het verleden.

Fotopolymerisatie in werking

Feder-, gold- en BS-spangen, onyclip strips, luga clips en Ross Frasertechniek worden geenszins naar de vergeethoek verbannen maar zijn nu beschikbaar in samenhang met de nieuwe methode.

Ingegroeide nagels worden weldra een voorbijgestreefd probleem aangezien de fotopolymerisatie-techniek ons toelaat op pijnloze wijze specifieke, corrigerende beugels aan te brengen die ettelijke maanden hun werk kunnen verrichten en waarvan patiënten ons praktisch onmiddellijk een gewaarwording zonder pijn meldden.

Ook nagelreconstructies en partiële prothesetechnieken, veelal toegepast bij het verwijderen van likdoorns onder de nagelplaat, zijn op heden geen uitzonderingen meer. Ze kunnen latere, nog meer intense, voetproblemen voorkomen en zullen het welbehagen van de patiënt enkel kunnen bevorderen.

Patiënten die ondanks alle problemen een nagelbeugel blijven afwijzen (en veelal het oorzakelijke verband —te krappe schoenen— om esthetische redenen niet willen erkennen) proberen we nog steeds te helpen via het begeleiden van de nagel. Een enigszins trouwe, zeswekelijkse behandeling, waarbij het accent ligt bij het schoonmaken van de nagelomgeving en het drukvrij houden ervan, dringt zich dan evenwel op.

Datum oorspronkelijke publicatie: 3 april 2003.

Gerelateerd

Offline bekijken?

U kan deze brochure ook downloaden in pdf-formaat. Hiervoor moet u beschikken over een programma zoals Adobe Reader.

Download de brochure

Copyright © 2007 - 2012 Kelly’s Pedicure & Beautysalon.